Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Klikněte zde.

Obec Čížkovice

Mobilní rozhlas

Mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice

přejít na web obce

Srdečně zveme občany na mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice, které se koná v pondělí 11. 2. 2019 od 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu v Čížkovicích.

Program:

Zahájení
A) Volba návrhové komise
B) Volba ověřovatelů zápisu
C) Schválení programu
1. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR
2. Schválení výsledku výběrového řízení „Čížkovice – výměna oken v obecních objektech“
3. Různé a diskuze

Novinky systému na FB
Nastavení vašeho profilu
Zlepšeme Česko

Tento e-mail dostáváte na základě registrace do služby Mobilní rozhlas ve Vaší obci.

Podmínky a ochrana údajů nebo změnu nastavení či odhlášení naleznete zde.